GRATISKURS - Barn og følelser

Dette lærer du i gratiskurset


Hvorfor er følelsene dine så viktig?


Hvordan lære barn å håndtere følelser?


Hvordan si nei til barn?


Hvordan ruste barnet ditt slik at det tåler motgang?


Hvorfor er barns følelser ofte vanskelig å tåle for oss voksne?


Hvordan vi som voksne møter barn påvirker barns selvfølelse og syn på seg selv.

For at barn skal utvikle god psykisk helse, er det viktig at de opplever gode møter med voksne i barndommen.

Om oss

Anja har over 11 års erfaring som pedagogisk medarbeider i barnehage. I tillegg har hun jobbet med barn og unge med ulike utfordringer i skolen. Anja er ferdig utdannet EQ terapeut i November 2020.

Annette er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage i snart 10 år og er også under utdanning som EQ terapeut.

Til sammen har vi fem barn og vet godt at foreldrerollen ikke alltid er like enkel. Noen ganger kan det være et kaos av følelser hos både liten og stor.

Anja Søreide Annette Simonsen